Skip to main content

Vårt miljöarbete


Vår miljövänliga kabelåtervinning är ett säljargument för dig.

Varsam hanterar av naturtillgångar och återvinning blir allt viktigare som konkurrensfaktor i en miljö präglad av klimathot. Att vårt miljöarbete ligger i framkant blir därmed något du som kund kan använda som säljargument i kontakten med dina kunder.

Därmed går den återvinning av bl a kabelskrot, kopparkabel och aluminiumkabel som vi arbetat med i snart 40 år från att vara skrothantering till att bli en värdefull del i hanteringen av begränsade resurser. Det ställer samtidigt nya krav på vår verksamhet och bransch.

För drygt 20 år sedan var vi tidiga med att miljö- och kvalitetscertifiera (ISO14001/9001) verksamheten. De senaste åren har vi satsat stort på teknisk utbyggnad av vår kabelåtervinning för ökad kapacitet och en miljömässigt bättre hantering. Att vi investerat i ett stort reningsverk för dagvatten gör att vi motsvarar de mycket hårda krav Länsstyrelsen och Naturvårdsverket numera ställer på vår typ av anläggning.

Ett viktigt resultat av våra ansträngningar är att Länsstyrelsen klassat vår anläggning som ”tillståndspliktig avfallsverksamhet”, något många liknande verksamheter ännu saknar.

Att vi är en av ett fåtal svenska tillståndspliktiga anläggningar som återvinner kabel och skrot är tryggt för både dig och naturen.

Ring 0709-63 85 81 så berättar vi mer om hur du gynnas av att vårt miljöarbete ligger i framkant! Eller mejla oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ring 0709-63 85 81 så berättar vi mer om hur du gynnas av att vårt miljöarbete ligger i framkant! Eller mejla oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vill du veta mer om hur vi kan stötta dig kring din kabelåtervinning?

Fyll i formuläret nedan så ringer vi upp dig och tar reda på hur vi kan hjälpa dig?